Угода користувача

1. Предмет угоди користувача

1.1. Предметом цієї Угоди користувача (далі «УК») є відносини між ТОВ «С КАРД СЕРВІС» (далі - Адміністрація сайту), що є правовласником інтернет-сервісу, розташованого в мережі Інтернет за адресою www.scard.ua (далі «Сайт»), і вами (приватною особою або юридичною особою, користувачем мережі Інтернет), далі «Користувач», з приводу використання Сайту і розміщених на ньому інших сервісів. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується дотримуватися умов, описаних в цій Угоді. Угода може бути змінена Адміністрацією сайту без будь-якого спеціального повідомлення.

1.2. Угода регулює порядок використання Сайту. Положення цієї Угоди користувача є обов'язковими для всіх користувачів, що зареєструвалися за допомогою Сайту, або почали його використання. Користувач може ознайомитися з діючою версією УК, перейшовши за посиланням.

2. Загальні умови

2.1. Сайт надає доступ до комплексу інтернет-сервісів, включаючи сервіси товарів і послуг, доступні за допомогою персонального комп'ютера і різних мобільних пристроїв, як існуючі в даний час, так і ті, які будуть розроблені в майбутньому.

2.2. Користувач усвідомлює і погоджується, що Сайт може містити рекламу, і що наявність даної реклами є необхідною умовою використання Сайту. Користувач також розуміє і погоджується, що Сайт може містити повідомлення від Адміністрації сайту, такі як службові повідомлення, автоматичні повідомлення та новинні розсилки.

2.3. Всі сервіси Сайту, і в тому числі поштовий сервіс, надаються «як є» ( «as is»). Адміністрація сайту не приймає на себе ніякої відповідальності за затримку, видалення, недоставку або неможливість завантажити будь-які дані Користувача, в тому числі налаштування Користувача, а також не несе відповідальності за відповідність Сайту цілям Користувача. Всі питання надання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення для цього відповідного обладнання і програмних продуктів вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди користувача.

2.4. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту може здійснювати збір знеособлених статистичних даних про Користувачів Сайту.

2.5. Адміністрація сайту має право встановлювати будь-які додаткові вимоги і обмеження стосовно реєстрації на Сайті і використання Сайту.

2.6. З метою використання Сайту як сукупності програм для ЕОМ Адміністрація сайту надає Користувачеві (ліцензіату) на умовах простої (невиключної) безоплатної ліцензії на право використання безкоштовних функціональних (програмних) можливостей Сайту. Використання додаткових платних функціональних (програмних) можливостей Сайту надається Користувачеві (ліцензіату) на умовах простий (невиключної) ліцензії на термін, передбачений відповідними додатковими платними функціональними (програмними) можливостями Сайту, за допомогою отримання доступу до додаткових платних функціональним (програмним) можливостям Сайту і його фактичного використання в межах території, на якій доступний Сайт.
 
3. Вступ користувальницької угоди в силу

3.1. Дана Угода, а також зміни і доповнення до даної Угоди, вступають в силу з моменту їх оприлюднення за адресою www.scard.ua. Згода Користувача з умовами Угоди виражається в формі реєстрації на Сайті або шляхом фактичного використання сервісів Сайту.

3.2. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень УК, зроблених Адміністрацією сайту, що означає відмову Користувача від використання сервісів Сайту.


4. Зобов'язання користувача по реєстрації в рамках Сайту

4.1. Для того, щоб скористатися сервісами Сайту, а також отримати права на використання додаткових функціональних (програмних) можливостей Сайту, Користувач повинен пройти наступну процедуру реєстрації:

4.1.1. Заповнити реєстраційну форму на сервісах Сайту. Після реєстрації користувача в програмі обліку 1С, йому буде надано логін і пароль для входу в особистий кабінет.

4.1.2. Розміщуючи облікові та інші дані і відомості, і приєднуючись до Угоди користувача, Користувач висловлює свою згоду Адміністрації сайту на обробку облікових та інших даних, на відображення їх в профілі Користувача і відповідних сервісах Сайту з урахуванням доступного функціоналу (який час від часу може бути змінений за розсуд Адміністрації сайту), а також на те, що відображаються в профілі облікові дані і інші дані будуть вважатися доступними для користувачів мережі Інтернет з урахуванням такого функціоналу. Користувач погоджується на передачу третім особам облікових та інших даних, в тому числі для цілей їх обробки, для забезпечення функціонування Сайту, сервісів, реалізації партнерських та інших програм Сайту, за умови забезпечення Адміністрацією сайту в відношенні переданих даних з боку одержувача таких даних режиму, аналогічного режиму, який існує на Сайті.
Мета обробки облікових даних Користувача полягає в наданні останньому можливості використання сервісів Сайту і надання прав використання додаткових функціональних (програмних) можливостей Сайту, проведенні рекламних кампаній, надання реклами та сервісів, проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних, здійсненні інших дій, описаних в Користувача угоді. Обробка облікових даних Користувача здійснюється в термін з моменту реєстрації Користувача і до моменту видалення його облікового запису.
Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту в процесі обробки облікових даних має право здійснювати з обліковими даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, знищення та інші необхідні в цілях виконання Угоди.

4.2. Користувач несе персональну відповідальність за збереження і безпеку свого Пароля та інформаційних даних.

4.2.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності і не гарантує безпеку даних Користувача у випадках: передачі третім особам (навмисне або з необережності) Паролю; доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Користувача з використанням програмних засобів, що дозволяють здійснити підбір та / або розкодування Паролю; доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Користувача шляхом простого підбору Паролю; невиконання Користувачем рекомендацій, зазначених у цьому Угоді або інтерфейсі Сайту.

4.3. Адміністрація сайту має право надати Користувачеві можливість передавати облікові дані третім особам за допомогою спеціальних технологій, за умови згоди Користувача на таку передачу. При цьому Адміністрація сайту не гарантує Користувачеві повноту і коректність передачі облікових даних і не несе відповідальності за збереження даних у процесі передачі.

4.4. Користувач зобов'язується:

4.4.1. негайно повідомляти Адміністрацію сайту про будь-якому недозволеному Користувачем використанні свого пароля або облікового запису, або будь-яку іншу порушення безпеки;

4.4.2. здійснювати вихід зі свого облікового запису після закінчення роботи зі своїм обліковим записом та персональної частиною сервісів Сайту. Адміністрація сайту не відповідає за можливу втрату або псування даних, яка може статися через недотримання рекомендацій, викладених в розділі 4 цієї Угоди користувача.

4.5. Пароль будь-яких сервісів Сайту Користувача може бути відновлений тільки в разі точного, вірного і повного вказівки інформації, зазначеної при реєстрації облікового запису. Якщо Користувач знехтував точним, вірним і повним зазначенням реєстраційної інформації, Служба підтримки Сайту не зможе при зверненні відновити пароль. Адміністрація сайту рекомендує берегти пароль і заповнювати реєстраційну форму сервісів Сайту точно, вірно і повно.

5. Некомерційне використання

5.1. Користувач погоджується не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати в будь-яких комерційних цілях будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені в сервісах Сайту, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Користувачеві з боку Адміністрації сайту.
 
6. Загальні положення про використання та зберігання інформації і матеріалів

6.1. Користувач визнає, що Адміністрація сайту може встановлювати обмеження у використанні сервісів Сайту, в тому числі: термін зберігання повідомлень і будь-яких інших матеріалів, що розміщуються Користувачем, максимальна кількість повідомлень, які можуть бути відправлені або отримані одним Користувачем, максимальний розмір дискового простору, максимальна кількість звернень до сервісів Сайту за певний період часу і ін.

6.2. Користувач, використовуючи функціонал сервісів Сайту, погоджується з тим, що інформація Користувача може бути передана партнерам Адміністрації сайту виключно з метою забезпечення надання замовлених Користувачем послуг, а так само надання Користувачам прав використання додаткових функціональних (програмних) можливостей Сайту, що надаються разом із цими партнерами, і виключно в обсязі, необхідному для належного надання цих послуг і надання зазначених прав.
 
7. Припинення дії облікового запису та сайту користувача, а також видалення матеріалів, розміщених користувачем

7.1. Користувач згоден з тим, що Адміністрація сайту залишає за собою право припинити дію облікового запису Користувача в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача.

7.2. Припинення дії облікового запису може бути вироблено в зв'язку з наступними причинами:

а) порушення положень цієї Угоди користувача і / або Правил користування Сайту, його частин, а також доповнень до нього, які є їх невід'ємною частиною;

б) за відповідним запитом органів влади, відповідно до законодавства України;

в) у зв'язку з непередбаченими проблемами технічного характеру або обставинами, пов'язаними з безпекою;

г) через створення перешкод і будь-яких порушень щодо сервісів Сайту, включаючи використання будь-яких пристроїв, програмного забезпечення і т.п.

7.3. Адміністрація сайту залишає за собою право на свій власний розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ до будь-яких сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві таким дією.

7.4. Адміністрація сайту має право видалити акаунт (обліковий запис) Користувача і / або призупинити, обмежити або припинити доступ до будь-якого з сервісів Сайту, якщо виявить у діях Користувача ознаки порушення умов даної угоди, без пояснення причин таких дій.
 
8. Право на об'єкти інтелектуальної власності

8.1. Користувач визнає і погоджується з тим, що сервіси Сайту містять в собі товарні знаки і інші об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать Адміністрації сайту (і / або контрагентам Адміністрації сайту), і не можуть бути використані без отримання попередньої згоди від Адміністрації сайту.
 
9. Відповідальність Адміністрації сайту

Користувач розуміє і погоджується з тим, що:

9.1. Користувач використовує сервіси Сайту «як є». Адміністрація сайту не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність сервісів Сайту цілям Користувача;

9.2. Адміністрація сайту не гарантує, що сервіси будуть відповідати вимогам Користувача; надаватимуться безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, інформації та іншого, отриманого з використанням сервісів Сайту, будуть відповідати очікуванням Користувача, і що всі помилки в програмах будуть виправлені;

9.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через використання або неможливості використання сервісів Сайту; через несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; через шахрайської діяльності третіх осіб, включаючи використання позначення або товарного знака «sCard» в корисливих цілях.
 
10. Конфіденційність

10.1. Адміністрація сайту може використовувати технології ідентифікації користувачів, в тому числі з використанням файлів cookies, а також використовувати зазначені технології в маркетингових цілях для вивчення переваг користувачів. При цьому така ідентифікація має неперсоніфікований і узагальнений характер, Адміністрація сайту не відстежує дій окремих користувачів і не здійснює передачу відомостей про них. Проте, зазначені відомості можуть надаватися уповноваженим державним органам відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У межах функціонування сервісів Сайту забезпечується таємниця повідомлень і дотримується конфіденційність інформації про Користувачів Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

10.3. Користувач дає згоду на використання реєстраційних даних з боку Адміністрації сайту в узагальненому вигляді, з метою «таргетингу» на сервісах Сайту.
 
11. Принцип поваги прав користувачів мережі Інтернет

11.1. Користувачі сервісів Сайту зобов'язуються поважати права одне одного і третіх осіб, дотримуються усталені традиції і етику в мережі Інтернет, не зловживати можливостями сервісів Сайту в цілях суперечать нормам чинного законодавства, а також моралі і моральності.
 
12. Перерви в роботі Сайту

12.1. Адміністрація сайту має право проводити профілактичні роботи в сервісах Сайту з тимчасовим призупиненням роботи сервісів Сайту.

12.2. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв в програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Адміністрацією сайту, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування всіх або частини сервісів Сайту, можливе припинення роботи сервісів Сайту без попереднього повідомлення користувачів.
 
13. Зворотній зв'язок і порядок розгляду претензій

13.1. Користувач, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії Адміністрації сайту, може направити претензію. Розглядом претензій займається Служба підтримки користувачів Сайту відповідно до загального порядку розгляду запитів, що надходять. Контактна форма для зв'язку зі Службою підтримки розташовується за адресою: info@scard.ua.

13.2. З питань щодо роботи Сайту Користувач може звертатися в Службу підтримки користувачів за адресою: info@scard.ua.

13.3. Користувач і Адміністрація сайту погоджуються з тим, що всі можливі суперечки з приводу Угоди користувача будуть вирішуватися відповідно до норм чинного законодавства України.
 
14. Загальна інформація

14.1. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених УК.

14.2. Визнання судом будь-якого положення УК недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень УК.

14.3. Бездіяльність з боку Адміністрації сайту в разі порушення Користувачем або іншими третіми особами положень УК не позбавляє Адміністрацію сайту права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше.

14.4. Всі суперечки сторін за цією угодою підлягають вирішенню шляхом листування і переговорів з використанням обов'язкового досудового (претензійного) порядку. У разі неможливості досягти згоди між сторонами шляхом переговорів протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання іншою Стороною письмової претензії, розгляд спору повинно бути передано будь-зацікавленою стороною в суд за місцем знаходження Адміністрації сайту (з виключенням підсудності справи будь-яким іншим судам).
 
15. Зміни і доповнення до УК

15.1. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень УК, зроблених Адміністрацією сайту, що означає відмову Користувачем від використання Сайту і наданих раніше прав.

15.2. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, які зачіпають цілком або в частині функціонування Сайту або його окремих сервісів, Адміністрація сайту залишає за собою право внесення будь-яких змін у функціонування сервісів Сайту, спрямованих на приведення діяльності Адміністрації сайту у відповідність з новими нормами.
 
Використання будь-якого сервісу Сайту означає безумовну згоду Користувача з положеннями цієї Угоди користувача.